SchoolApp


Wij maken gebruik van de schoolapp. U kunt zich registreren via ouderportaal.
De activatiecode treft u aan in het kleuterboekje of kunt u opvragen bij Inge Haarman via i.haarman@catent.nl


https://www.schoolsunited.eu/instructievideovoorhetdownloadenvandeapp